Mental coach This video is unavailable.

GA Mental Coach – Annet de Groot Mental mental helpt je om doelgericht te werk te gaan. Weten waar je nu staat en welke weg je gaat bewandelen om je doel te kunnen halen. Je neemt verantwoordelijkheid over je eigen emoties, keuzes en plannen. Je mental bewust van nieuwe ervaringen en leert hiervan. Bij aanvang maken we een coach met de doelen, een tijdspad en een nul-meting. Zo weet je waar je staat en welke stappen je moet nemen. haar kleuringen Mental coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die erop gericht is het beste in iemand naar boven te halen. Mensen motiveren, doelgerichter maken. GA Mental Coach, Annet de Groot, staat klaar om je te helpen. Om het beste in jezelf naar boven te halen. Ga voor je eigen geluk! Want je kunt er zelf meer aan .

1 2 3 4 5